STU v Bratislavě připravuje virtuálního průvodce budovou FA


Slovenská technická univerzita připravuje v rámci projektu UniAll (Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs) virtuálního průvodce všemi budovami STU. V současnosti se dokončuje průvodce budovou Fakulty architektury, která je národní kulturní památkou a architektonicky cenným objektem s různorodým půdorysem a víceúrovňovou dispozicí i v rámci jednotlivých podlaží. Bezbariérové úpravy budovy Fakulty architektúry byly realizovány v roce 2017 v souladu s požadavky památkářů, a proto bylo možné řešit bezbariérové propojení levého a pravého křídla budovy jen v prvním podzemním podlaží. Z uvedeného důvodu je bezbariérový pohyb osob s tělesným postižením v rámci budovy o něco složitější.