O projektu

Za vytvořením rozcestníku virtuálních průvodců stojí myšlenka sdílení technologií, nástrojů a analýz využitelných (nejen) v univerzitní praxi pro monitorování architektonické přístupnosti prostor, kde se zcela přirozeně mohou a budou pohybovat osoby s fyzickou indispozicí. Jelikož úkolem veřejných institucí je nejen postupné odstraňování fyzických bariér, ale také vytváření nástrojů, s jejichž pomocí je možné se ve stávajícím prostředí efektivně orientovat a bezbariérově je využívat, rozhodli jsme se nabízet prostor těm, kdo se o výsledky své práce na tomto poli chtějí podělit s ostatními.


Základní koncept rozcestníku

Jedna z aktivit projektu UniAll – Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs (odkaz) byla zacílena na vytváření, příp. sdílení již existujících nástrojů, které se mohou stát užitečnou součástí podpory studentů se specifickými potřebami na vysokých školách.

Jelikož studenti i vyučující s pohybovým postižením jsou historicky zcela běžnou a frekventovanou skupinou v rámci akademické obce, padla přirozená volba podpůrných opatření, která je možno sdílet napříč institucemi bez ohledu na zaměření vysoké školy, na nástroje, jimiž je možné zajistit dostupnost informací o možných architektonických bariérách při pohybu ve studijním prostředí. Platí totiž také, že ideální stav, při němž budou veškeré budovy bez bariér, a tedy monitoringu nebude zapotřebí, je spíše okrajovým fenoménem – proto je především pro školy, které sídlí v historických, mnohdy i památkově chráněných budovách, klíčové nabízet takové informace, které uživateli umožní vytvořit si představu o daném prostředí a vyhodnotit pak na základě svých zkušeností a fyzických možností, jak se v budově pohybovat.

Pracoviště, která nyní využívají tentýž způsob prezentace informací (zatím jen virtuální průvodce), jsou tak připojena do tohoto rozcestníku.

Základní koncept virtuálního průvodce

Způsobů, jak o přístupnosti či nepřístupnosti staveb referovat, je více, my jsme zvolili formu tzv. virtuálního průvodce, jenž umožňuje kombinovat strohá technická data, obrazovou dokumentaci i interaktivní prvky vhodné pro navigaci. Provedení se tedy velmi blíží klasické virtuální prohlídce (kombinace panoramatických a statických snímků), ovšem s tím rozdílem, že je důraz kladen na prvky, které mohou být předmětem potenciálního zájmu klíčové cílové skupiny.

Virtuální průvodce tak svým uživatelům nabízí informace především o následujících detailech:

  • bezbariérový vstup do budovy — zakomponovaný jak do půdorysu samotného objektu, tak do mapového podkladu nejbližšího okolí
  • možnosti vertikálního pohybu po budově (umístění výtahů, příp. plošin či jiných relevantních zařízení včetně jejich technických specifikací, příp. fotografií ovládacích prvků)
  • bezbariérové toalety — jejich umístění, rozměry a celková dispozice
  • naznačení modelových tras — vodicích linií — k potenciálně klíčovým bodům (učebny, menza, knihovna aj.)