Nápověda


Rozcestník

Samotný rozcestník je prostá webová stránka, která na svém úvodu nabízí – prostřednictvím otočných karet – kontakty a odkazy na ty instituce, které pro prezentaci svých dat využívají tutéž technologii (virtuální průvodce). Obsah odkazovaných stránek již ovlivnit nemůžeme, proto se prosím v případě nejasností obracejte na jejich lokální správce.

Jelikož současně nemůžeme zaručit, že odkazovaný virtuální průvodce je opatřen dostatečně výpovědním popisem svých funkcí, pro jistotu obecné principy uvádíme v následující kapitole. Detaily (např. barevné provedení) se může lišit v závislosti na konkrétní budově či instituci.

Aplikace pro prohlížení virtuálního průvodce

Obsah aplikace:

 • panoramatické a statické snímky strategických bodů dané budovy, které jsou relevantní pro samostatný pohyb osob s pohybovým postižením (vstupy do budovy, plošiny, rampy, výtahy apod.)
 • textové popisy jednotlivých scén zahrnující především technické specifikace (rozměry, způsob ovládání potenciálních technických zařízení využitelných pro překonání výškových bariér apod.)
 • interaktivní plán jednotlivých podlaží, na němž jsou vyznačeny nasnímané body a kde je barevnou výsečí indikován směr právě nabízeného pohledu
 • navigační aparát umožňující pohyb napříč jednotlivými patry (příp. i budovami)
 • navigační aparát pro ovládání aktuální scény (směrové šipky, přiblížení scény apod.)
 • vodicí linie naznačující ideální průchod danou budovou mezi klíčovými body

Základní ovládání aplikace:

 1. pomocí navigačního aparátu v zápatí obrazovky — především pro natáčení obrazu, příp. návratu do výchozího bodu konkrétní scény
 2. pomocí interaktivního plánu podlaží — rychlé střídání jednotlivých bodů, příp. ruční natáčení výseče pro dosažení žádaného pohledu na danou scénu
 3. pomocí vodicích šipek a linií — pro plynulý přechod mezi jednotlivými nasnímanými body
 4. částečně pouze pomocí myši/prstu v případě dotykových displejů — tažením obrazu pro otočení scény
 5. částečně pouze pomocí klávesnice — pomocí směrových šipek pro vertikální či horizontální otáčení náhledu