Virtuální průvodce bývalé jezuitské koleje v Telči


Aktuálně je možné prostřednictvím virtuálního průvodce nahlédnout i do prostor bývalé jezuitské koleje v Telči. Budovu nyní provozuje Univerzitní centrum MU, které disponuje nejen řadou učeben různé velikosti i přednáškovými sály, ale také vlastními ubytovacími kapacitami v podkroví.

pohled na budovu UC Telč

UC Telč